Výroba reklamných tabúľ :

 

Vyrábame firemné a reklamné tabule všetkých rozmerov. Najčastejšie používaný a osvedčený materiál je tvrdený plast Komatex. Materiál má dobrú pevnosť a odolnosť voči vplyvom počasia. Hrúbka tabule závisí v prvom rade na jej veľkosti. 

Tabule vyrábame štandardne za použitia rezacieho plotra.

Nápisy a logá sa vyrežú z farebnej fólie a za pomoci prenosnej fólie sa nalepia na povrch tabule.

Farebnosť povrchu tabule možno ľubovolne zmeniť podkaldovou fóliou. V prípade zložitejších motívov, alebo potreby vloženia fotografie sa použie exteriérová tlač.

tvrdený plast Komatex ???

komatex